portfolio site templates

NIEUWS SPOT! #zomer

het boeiende clubblad van De Spotvogels

En daar is ie dan weer, de zomereditie en tevens de laatste editie van dit seizoen. Veel weetjes, successen, prestaties en een leuke kennismaking met de resultaten van onze leden. Veel leesplezier! 

Deze keer besteden we onder andere aandacht aan

oproep !

Dit keer beginnen we met een oproep aan actieve en makkelijk schrijvende leden. Heb jij leuke ideeën, inspiratie en schrijverstalent? Meld je dan aan! We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe schrijver/redacteur voor dit Spotlichtje. Tot nu toe heeft de voorzitter dit met veel elan opgepakt, berichten verzameld en vormgegeven. Nu de vereniging weer groeiende is en er veel nieuwe enthousiaste leden bij zijn gekomen, is het tijd dat het stokje overgedragen wordt. Je hoeft niet alle tekst zelf te bedenken. Diverse bestuursleden leveren zelf teksten aan of hebben leuke ideeën om een artikel aan te wijden. Meld je aan bij de voorzitter George-Jan le Roy. Hij zal je dan wegwijs maken binnen de vereniging en contacten geven waar je alle input kunt verkrijgen. Doen!

spotweetjes

Weten jullie dat...
 • Er een zeer geslaagd Paas-koppeltoernooi is geweest?
 • De voorjaarscompetitie wederom een kampioensteam heeft opgeleverd?
 • Ook de jeugd een succesvol en sportief competitieseizoen achter de rug heeft?
 • Op maandag 27 mei de Algemene Ledenvergadering is gehouden?
 • We nieuwe clubkampioenen hebben sinds 12 juni?
 • Er weer een gezellige Spotvogels BBQ is geweest?
 • We alle vrijwilligers van het afgelopen seizoen weer in de spotlights hebben gezet en bedankt met een borrel?
 • Badminton Nederland begint met de introductie van outdoor badminton?

Paas-koppeltoernooi 17/04

Mobirise

Zoals elk jaar vieren we het begin van het voorjaar met een Paastoernooi.
Dit keer kreeg het Paastoernooi een tweetal extra thema’s mee. Een van de thema’s was de afsluiting van de introductieperiode van de proefleden, die de weken daarvoor de beginnerstraining hadden gevolgd. Het andere thema was het koppelspeelschema. Iedereen speelde de hele avond met een vast speelpartner (al dan niet zelfgekozen en/of geïntroduceerd). Er is heel veel gelachen om de kapriolen die menig speler uithaalde om maar zo goed mogelijk voor de dag te komen en indruk te maken op de andere aanwezige spelers en de toernooileiding. De winnaars zijn voorzien van een prijsje. De prijs in de sterke klasse ging naar het fantastische koppel Martin Woudstra/Alex van Akker. De prijs in de andere klasse werd in de wacht gesleept door het koppel Frank Linder/David Fliers. Dit laatste koppel gaf hun prijs respectvol door naar het als tweede geëindigde en jongste jeugdkoppel dat mee deed: Onne en Jelle de Heij. Een hele leuke geste! Klasse!
Opnieuw heeft BC de Spotvogels kunnen laten zien dat we met recht de gezelligste badmintonvereniging zijn van Leiderdorp! 

introductietraining 

De introductietraining na de Winkelhof manifestatie is wederom door John Wallaard gegeven. Er waren dit jaar 6 deelnemers die mee deden. Jammer genoeg is geen van de leden uiteindelijk lid geworden. Wel hebben we bereikt, dat we opnieuw inwoners van Leiderdorp hebben kunnen laten kennismaken, met deze prachtige sport. Volgend jaar doen we het gewoon weer!

vrouwen kampioen!

Mobirise


Voorjaarscompetitie
Het vrouwenteam heeft in de voorjaarscompetitie (6e klasse C) wederom het kampioenschap gehaald. Het team bestond dit jaar uit Nienke Berkhoudt, Hilde van Dijk, Tessa Schild, Tessa Versteegen en vaste invaller Lorena Snip (Annemarineke Veer heeft één keer ingevallen). Lees hier onder het verslag over de lotgevallen van: 

Mobirise

De vrouwencompetitie C Klasse 2019

of: hoe we beter voor een hogere klasse hadden kunnen kiezen

Vorig jaar werd het damesteam na spannende strijd kampioen,
Kom, dachten we, dat gaan we nog eens doen!
We trainden hard, de taart stond klaar
We zagen uit naar het nieuwe jaar
Lorena en Annemarineke vielen in
En zo startten we met goede zin
Gemotiveerd en op het ergste voorbereid
Stortten wij ons in de competitiestrijd... 

Over Smashing Fellows hebben we niet getobd;
Met 8-0 werden ze geklopt
“Hoera, dat was best goed te doen
Misschien dit jaar wéér kampioen?”

ABC Swindregt heeft goed gepoogd
Maar werd met 7-1 afgedroogd
“Nog een winst is hartstikke fijn
Maar laten we niet overmoedig zijn.”

Bij Shuttlek werd een dubbel opgegeven
En is het bij... 7-1 gebleven
“Hm, dit gaat ons toch wel makkelijk af
Misschien krijgen we bij Nieuwerkerk nog straf?”

Maar ook over Nieuwerkerk walsten we heen
Met 8-0 was het kampioenschap erdoorheen.
Enfin, u snapt de rode draad
En raadt vast wel hoe dit verder gaat.

Maar, zegt u, dat klinkt helemaal niet zo cool?
Klopt, steeds 8-0 of 7-1 geeft geen goed gevoel
En ondanks deze sarcastische rijm
Is dit natuurlijk voor niemand fijn

Volgend jaar hopelijk geen makkelijke trofee
Want dan gaan we naar de B!
(Tessa, Nienke, Hilde en Tessa) 

competitie jeugd

Dit jaar hebben ook twee jeugdteams meegedaan aan de jeugdcompetitie. Hierover een terugblik van Stijn Kuiper: “Ik ben erg blij om te zeggen dat ik weer terug kan kijken op een bijzonder geslaagd wedstrijdseizoen. Niet alleen de wedstrijden waren vaak leuk en uitdagend, de sfeer zat er ook goed in. Doordat Job bij ons team is gekomen hebben we er niet alleen een leuke, maar ook goede speler bijgekregen in het team. Hij bleek een waardevolle toevoeging, we hebben veel leuke dubbels met hem gespeeld en hij heeft ook veel uitstekende singles laten zien. Ook kregen we hierdoor meer training en coaching van Mark, wat ons veel geholpen heeft tijdens het seizoen. De wedstrijden waren ook voor mij en Tobias een lichtpuntje in de drukke examenperiode, het was een welkome afleiding om af en toe een wedstrijdje te spelen. Ik kijk met veel plezier terug op de gespeelde wedstrijden, doordat er veel partijen tussen zaten waarbij we erg gewaagd waren aan de tegenstanders. We hebben hierdoor ook veel driesetters gezien, die vaak erg leuk waren. Een hoogtepunt was bijvoorbeeld gelijkspelen tegen BC Mix, eigenlijk was elke set spannend tijdens deze wedstrijd en kon het alle kanten op gaan. Nog een hoogtepuntje van afgelopen seizoen is het feit dat Tobias zijn rijbewijs heeft gehaald, waardoor we meerdere keren door Tobias zijn gereden, wat natuurlijk erg handig was. We verschilden uiteindelijk niet heel veel met de nummers één en twee, en door de leuke wedstrijden kan ik met trots zeggen dat we derde zijn geworden. Al met al kan ik dus tevreden terugkijken op een leuk seizoen, en ben ik blij dat ik weer heb meegedaan.”

clubkampioenen 2019

Mobirise

Op 12 juni 2019 zijn bij Bc De Spotvogels de jaarlijkse Karel van Winkel clubkampioenschappen gehouden. Vernoemd naar Karel van Winkel, die veel heeft betekend voor de badmintonclub.
Er werd gespeeld in twee sterkte poules (A en B). In beide poules was het tot op de laatste wedstrijd spannend. Maar uiteindelijk ging Wilfred er in poule B met de winst van door en in poule A was het Martin die met de titel aan de haal ging. Een eervolle vermelding voor Ans, die voor het tweede jaar achtereen nipt naar de tweede plaats werd verwezen in de B poule.

Mobirise

Na de clubkampioenschappen was het tijd om het damesteam (Tessa S, Tessa V, Hilde, Nienke en Lorena) te huldigen. Zij waren in 2019 niet te verslaan. In hun divisie zijn ze dan ook de onbetwiste kampioen. De dames zullen in het nieuwe jaar gaan spelen in een hogere divisie. We wensen ze alvast veel succes!

Vervolgens zijn de vrijwilligers die het hele jaar hebben klaar gestaan voor de club in het zonnetje gezet. Zij hebben als dank een mooie oorkonde ontvangen. Bc De spotvogels is blij dat ze veel oorkondes kan uitgeven. Zij is er trots op dat zoveel leden zich voor de club inzetten.

Er werd afgesloten met een gezellige borrel. Op 26 juni 2019 vindt nog een ‘End of Season’ Toernooi plaats. 

vrijwilligersborrel 12/06

Mobirise

Op 12 juni hebben we tijdens de vrijwilligersborrel leden die zich het afgelopen seizoen hebben ingezet voor BC De Spotvogels in het zonnetje gezet. Als bestuur hebben we hen bedankt voor hun onbaatzuchtige maar vooral grootse inzet.
Naast de borrel die we hebben aangeboden hebben we alle vrijwilligers voorzien van een waarderingscertificaat, om onze dank nog extra kleur mee te geven.
Ook hebben we tijdens de borrel het Vrouwen kampioensteam van de bijbehorende versierselen voorzien.  

nieuwe leden

Mobirise

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden:
Bij de jeugd
Matthijs van der Zwart en Amber Amat (proeflid)

Bij de senioren
Marianne van Maaren en Susan Haneveld (proeflid)

Welkom en hopelijk hebben jullie het naar je zin bij onze gezellige vereniging.

ziekenboeg

Mobirise

Jammer genoeg hebben we nog steeds te maken met een ziekenboeg. Ernst Iwema is langzaam herstellende van een ernstige (nek)blessure. We hopen je snel weer op de baan te zien!

algemene ledenvergadering

Mobirise

Tijdens de ledenvergadering op 27 mei zijn weer belangrijke onderwerpen aan de orde geweest. Het beleidsplan voor het komende seizoen is gepresenteerd. Het gaat goed met onze vereniging.
• Een gestage groei van nieuwe (proef)leden,
• meer bekendheid bij de Leiderdorpse inwoners door regelmatige publicaties in lokale kranten en
• klinkende resultaten.

Mobirise

We gaan door op de ingeslagen weg en hebben zowel Priscilla van Stenus als Frits van Leeuwen voor de trainingen weten vast te leggen voor nog een seizoen. Ook in de competitie gaan we weer meedoen met tenminste één seniorenteam en waarschijnlijk twee jeugdteams.
Onze jaarplanning is weer vastgesteld en is opgenomen in de kalender op de website. Ook is de begroting voor het nieuwe seizoen 2019/2020 vastgesteld. We zijn weer een financieel gezonde vereniging en dat willen we ook zo houden. Ondanks een verwacht positief resultaat van dit lopende seizoen is het voorstel om de contributie, de trainings- en competitiebijdrage te verhogen geaccordeerd. Dit omdat de kosten van de zaalhuur opnieuw omhoog gaan en ook de bondskosten worden wederom verhoogd.

Tijdens de ALV heeft onze secretaris zich na zeven voortreffelijke jaren niet herkiesbaar gesteld. We danken hem voor de gigantische inzet in die afgelopen jaren en nemen met weemoed afscheid van hem als secretaris. Tijdens de ALV hebben we Frank bedankt voor zijn gedrevenheid en hem en Ellen een dinerbon aangeboden. Frank blijft als baancommissaris voor de maandagavond beschikbaar; dank hiervoor!
We zijn blij dat Irma Schijf zich bereid heeft verklaard zijn taak als secretaris binnen het bestuur over te nemen. Irma is unaniem door de ALV benoemd als secretaris. Ook de herverkiezing van de penningmeester Petra Borreman en het bestuurslid TC Martin Woudstra is met algehele stemmen aangenomen. Al met al een geslaagde ALV met wederom een grote opkomst. Op naar het volgende seizoen! 

spotvogels BBQ

Mobirise

Ondanks de enorme wind en onheilspellende wolken zijn de Spotvogels ook dit jaar weer gaan barbecueën. Voor de zekerheid en met gevaar voor eigen leven hebben Petra, George-Jan, Marja en Ronald een party tent opgezet. We konden per slot van rekening onze Baas BBQ (Gerrit) toch niet nat laten regenen.

Mobirise

Gelukkig zitten er tussen de weergoden ook een paar Spotvogels, want bij het aansteken van de BBQ’s brak er een zonnetje door. We hebben daarom heerlijk in de tuin kunnen genieten van al het lekkers. Zo ook van de inmiddels traditionele gegrilde banaan met basterdsuiker overgoten met drankje naar keuze als nagerecht.
Toen het op de avond toch wat frisser werd, zijn een aantal Spotvogels naar binnen verhuisd waar onder het genot van koffie er werd gebrainstormd over de thema’s van de toernooien. Een superhelden thema zag men al helemaal voor zich. De EC was erg blij met dit enthousiasme en daarmee ook potentiële EC leden.
(Foto’s en tekst Marja Kluivers) 

badmintonfestival

Mobirise

Outdoor Badminton manifestatie 20 en 21 juli Den Haag
Badminton Nederland begint met de introductie van outdoor badminton! Zie de volgende link. Er zullen clinics worden georganiseerd, toernooitjes worden gespeeld en er is een fun and food plein! Het allerleukste van de Badminton Festivals is dat iedereen mee mag doen! Op 21 en 22 juli is deze manifestatie op het Plein in Den Haag. Ga eens kijken!

Sporten gaat over lachen en plezier maken, prikkelende uitdagingen, grenzen verleggen, gezond bezig zijn, leren en verbinden; samen met vrienden, familie en lotgenoten, bouwen aan vrolijke herinneringen. Want badminton kan altijd en overal!

Mobirise

Outdoor Badminton is een nieuwe officiële sport en een coole aanvulling op de traditionele binnensport. De Badminton World Federation (BWF) lanceert deze sport in mei 2019. De ambities zijn groots: over 10 jaar moet de sport Olympisch zijn! Hoe gaaf zou het zijn als Outdoor Badminton gewoon op straat, in de parken, op de pleintjes en andere openbare ruimtes gespeeld kan worden? Een van de grootste uitdagingen om Outdoor Badminton wereldwijd tot een succes te kunnen maken, lag in het ontwikkelen van een speciale shuttle. Na vijf jaar intensieve ontwikkelingen en onderzoek is er nu een shuttle met een dop die wat zwaarder is van gewicht zodat het weer veel minder invloed heeft op de shuttle. Het materiaal waar de shuttle van is geproduceerd is ook anders. Ieder gaatje in de shuttle is door vele testen op de juiste groottes en afstanden geplaatst, waardoor de Outdoor Shuttle optimaal in gebruik wordt. Voor meer informatie bekijk de website van het badmintonfestival. 

jeugdkampioenen

Mobirise

Op zondagochtend 23 juni hebben de jeugdleden van de Spotvogels gestreden om de clubtitel. Vanwege uiteenlopende leeftijden van 7 t/m 19 jaar werd er in maar liefst vier sterkteklassen gespeeld. Zowel in het enkelspel als in het dubbelspel, van beginner tot gevorderde konden de spelers laten zien wat ze in hun mars hadden. Er werden spannende en leuke wedstrijden gespeeld en het werd een gezellige ochtend. Uiteindelijk zijn er vier eerste en vier tweede prijzen uitgereikt en kregen degene die niet in de prijzen waren gevallen als aandenken een gegraveerd standaardje mee naar huis. De gouden medailles zijn gewonnen door Stijn, Brechtje, Jordy en Amy en de zilveren medailles waren voor Job, Onne, Jelle en Sven.

oh ja, da's waar ook

 • Aandacht voor een goede warming-up en goede techniek is belangrijk, daarom blijven we jullie wijzen op de folder; bekijk ook de techniekvideo op onze website nog eens goed!
 • Voor de toernooien die BC de Spotvogels organiseert is het altijd toegestaan om een introducé mee te nemen om kennis te maken met badminton. Denk aan je buren, je vrienden, je collega’s of broer en zus? Ze zijn welkom. Ze mogen altijd twee keer gratis meespelen, dat weet je toch?
 • BC de Spotvogels is aangesloten bij SponsorKliks. Het principe is heel eenvoudig. Je doet een aankoop via een bij jou bekende en vertrouwde webwinkel en de club krijgt via SponsorKliks automatisch een kleine commissie over het bestelde bedrag. Via onze website kan je je aankopen doen. Het sponsordoel is al gekozen, je hoeft alleen nog maar de webwinkel te kiezen. Bijvoorbeeld: Booking.com, Coolblue, Blokker, Thuisbezorgd, BOL.com, Wehkamp, Media markt en nog veel meer. Nagenoeg alle bekende webwinkels doen hieraan mee.

agenda

Woensdag 26 juni  
End-of-Season toernooi  
-----------------------------------------------------
Zondag 30 juni 
Laatste speeldag
-----------------------------------------------------
Zondag 8 september
Eerste speeldag seizoen 2019-2020
-----------------------------------------------------
Op de website is de kalender voor het hele jaar opgenomen 

Mobirise
Mobirise

Badmintonclub de Spotvogels